Topíte draze? Využijte dotace na kotle!

Zdarma Vám pomůžeme získat DOTACI až 80 000 Kč na pořízení moderních kotlů na spalování dřeva, štěpky nebo pelet a navíc máte možnost uspořit až 50% nákladů na vytápění!

O dotacích na kotle:
- Časově omezenou dotaci na kotle poskytuje krajský úřad nebo SFŽP
- Dotace na kotle je určena majitelům rodinných domů
- Veškerou administraci spojenou s čerpáním dotace na kotle za Vás zdarma vyřídíme
- Pokud nám poskytnete údaje o Vašem způsobu vytápění, řekneme Vám kolik uspoříte po instalaci moderního ekologického kotle

Jak na to?
- Vyplňte dotazník nebo nás kontaktujte
- Předložíme cenovou nabídky na realizaci
- Úspěšně podáme žádost o dotaci s přílohami
- Zajistíme realizace projektu (kotle či celé kotelny)
- Vy již jen počkáte na proplacení dotace na váš účet a budete užívat pohodového topení

Na jaké kotle lze například získat dotace?
- Interiérové kotle
Zplyňovací kotle
- Automatické kotle

Jaké dotace lze získat?